Ordning och reda - Disciplin och Respekt

Ordning & reda  Är första steget till framgång.

Vi skall hålla tider samt hålla arbetsplatsen ren och snygg så vi kan jobba snabbt och effektivt.

Disciplin  Är bryggan mellan ordning och framgång.

Vi skall göra det som vi blir kontrakterade för att göra, samt tänka på att det vi jobbar med kan vara livsfarligt om vi slarvar.

Respekt – Vi respekterar varandra samt kunden.

Ha förståelse för varandras olikheter och respektera varandras kunskap.

Kontakta oss

Du når oss enklast genom e-post:
info@ael.se
På telefon finns vi på:
031-7077100