Kvalitet

Vi ska alltid vara anpassade till kraven från marknaden för att vara ett aktivt stöd i mötandet av våra kunders behov. Naturligtvis följer vi aktuella lagar och förordningar, vi jobbar också med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder. I detta leder vi aktivt företagets miljöarbete framåt för att skapa förbättring.

Kunskap

Vår ambition är att vara den bästa leverantören med våra tjänster och produkter som möter kundens förväntningar. För att uppnå bästa kvalitet behövs kunskap och kompetens, därför jobbar vi aktivt med utbildningar för våra medarbetare. Vi är nyfikna och öppna för nya lösningar inom vårt område.

Kundnöjdhet

Genom lyhördhet för vad kunden behöver tror vi att vi på bästa sätt kan skapa kundnöjdhet. Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer med rätt kvalitet.

Kamratskap

Vi arbetar ständigt för att vår arbetsplats ska genomsyras av motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst. Vi arbetar aktivt med mångfald, hos oss ska alla känna sig välkomna.

Kontakta oss

Du når oss enklast genom e-post:
info@ael.se
På telefon finns vi på:
031-7077100