Fiber/Data/Wifi

AEL har stor kunskap och erfarenhet av dom flesta Fiber /data/ Wifi installationer som finns på marknaden.

Vi jobbar med allt från stora kontorsnätverk till enklaste hemmanät.

Självklart använder vi de senaste mätverktygen för att certifiera både koppar och fiberinstallationer samt egen svets för att snabbt kunna rycka ut om olyckan skulle vara framme eller om kunden vill ha en snabb och pålitlig installation.

Vi är även Certifierade via INCERT när det gäller fiber terminering

Våra montörer uppdateras ständigt när det gäller utbildningar för att hänga med i dagens utveckling.

KNX-System

KNX är en världsomfattande standard för hem- och fastighetskontroll.

Med KNX kan du integrera alla elfunktioner i ett hus eller fastighet.

Sensorer läser av tex. (ljus,värme,vind) för att skicka signaler som gör att:

Lamporna tänds, värmen i huset höjs, markiserna fälls ut mm.

Samordnat blir detta ett ”Intelligent” hus som är både energibesparande bekvämt och säkert.

KNX är en öppen standard som möjliggör att man kan koppla ihop olika leverantörer av utrustning i en fastighet. Alla apparaterna pratar samma ”språk” som gör det möjlig att koppla ihop tex. Värme,ventilation,belysning,larm,energimätning från olika tillverkare.

Ael är certifierat via KNX Sweden och har flera års erfarenhet av både privata samt kommersiella fastigheter.

Kontakta oss gärna för konsultation! Vi kan KNX!

Laddbox för bil

Att ladda en elbil kräver höga strömstyrkor över längre tid. Elbilen introducerar ett nytt elförbrukningsmönster och det är därför viktigt att elsystemet är korrekt dimensionerat och i gott skick. I ett vanligt jordat eluttag rekommenderar vi inte laddning vid högre strömstyrka än 10A.

På en laddstation, eller med en egen laddbox, kan högre strömstyrka nyttjas och därmed minskar laddtiden för din elbil. Genom att installera en laddbox får du en säker och effektiv laddstation. Laddbox är speciellt framtagna för att på ett säkert och effektivt sätt kunna ladda alla typer av elfordon i anslutning till bostaden och på arbetsplatsen.

Det finns många saker att tänka på innan du väljer laddbox. Skall du ha:
-Fast kabel eller uttag?
-Typ 1 eller Typ 2-kabel?
-Smart laddbox?
-1-fas/3-fas?
-Strömstyrka?
-DC- eller AC-laddning?
-Energimätare Vägg eller på stolpe? mm.

AEL har lång erfarenhet av installation av laddboxar från Garo.

 

SOLCELLER EN PÅLITLIG OCH FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA

AEL hjälper privatpersoner och företag att projektera och installera nätanslutna solceller, så att även du kan spara/tjäna pengar på solenergi.
En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri och kräver minimalt med skötsel. Den omfattas dessutom av långa garantier. Producera egen, grön el för din bostad utan krångel! Vi bygger våra system med ferroamps (www.ferroamp.com) produkter, så kan du fritt välja solpaneler. Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län. Du kan inte få bådeinvesteringsstöd och ROT-avdrag. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.

Kontakta oss

Du når oss enklast genom e-post:
info@ael.se
På telefon finns vi på:
031-7077100