AEL eftersträvar att hålla en bra service till våra kunder. Vi har en snabb inställelsetid där montörerna själva bokar tiden med kunden.
AEL har 15st välutrustade servicebilar som rullar i Göteborgsområdet med omnejd.
Våra Servicemontörer behärskar det mesta när det gäller felsökning samt nyinstallation. Vi använder ett mobilt affärssystem där montörerna får ut sina arbetsorder direkt i telefonen.

Montörerna skriver alltid dagbok för tiden samt lägger in material direkt i den mobila arbetsordern. Detta för att utföra jobbet så effektivt som möjligt. 

Kontakta oss

Du når oss enklast genom e-post:
info@ael.se
På telefon finns vi på:
031-7077100