För oss på AEL är en god och trivsam miljö både för kund och medarbetare viktigt. Vi ska alltid göra ett bra jobb, arbeta snabbt och effektivt så att kunden blir nöjd. Likaså är det viktigt för oss att kunna erbjuda hög flexibilitet, god kvalitet samt arbeta miljövänligt och mot en hållbar utveckling. Vi arbetar efter ett ledningssystem när det gäller både kvalitet som miljö då vi är certifierade enligt ISO 9001 , ISO 14001 ISO 45001.

AEL AB är sedan den 4 juli 2019 en del av Svevik Industri AB. Svevik Industri AB är ett bolag som har startats av en grupp personer med stort intresse och passion för investeringar, företagsutveckling och ett aktivt ägande. Svevik Industri AB affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta små- och medelstora nordiska företag med en evig tidshorisont.

DEN GODA CIRKELN

Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att vi ska åstadkomma positiva förändringar ser vi att de små vardagliga miljöåtgärderna är minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås. Vi arbetar kontinuerligt med att hushålla med material och resurser under alla våra uppdrag. Vi arbetar även internt med att i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration samt att intergrera miljöfrågor i vårt utbud av produkter och tjänster. Idag strävar vi exempelvis mot att alla våra fordon ska vara miljövänliga, vi håller bland annat ett öga på elfordonens utveckling.

KONTAKTA OSS

 

Du når oss enklast genom e-post:
info@ael.se
eller via tel:
031-7077100