AEL ska med en aktiv affärsorienterad organisation, anpassad till kraven från marknaden vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders behov. För oss är rätt kvalitet ett måste.

Vår strävan att ständigt höja vår kvalitet innebär att ständiga förbättringar skall uppnås.

Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

· Långsiktiga kundrelationer,

· Hög kompetens,

· En öppen och rak kommunikation

· Motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst.

 

Det är Aels policy att enbart tillhandahålla tjänster/produkter med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna/produkterna ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. AEL ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster/produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Det huvudsakliga målet för oss med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre kan vi bli. Det blir en god cirkel.