AEL ska med en aktiv affärsorienterad organisation, anpassad till kraven från marknaden vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders behov. För oss är rätt kvalitet ett måste.

Vår strävan att ständigt höja vår kvalitet innebär att ständiga förbättringar skall uppnås.

Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

  • Långsiktiga kundrelationer
  • Hög kompetens
  • En öppen och rak kommunikation
  • Motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst

Det är AELs policy att enbart tillhandahålla tjänster/produkter med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna/produkterna ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande för­fattningar. AELs ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster/produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Det huvudsakliga målet för oss med vårt kvalitetsarbete är ökad kund­nytta. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre kan vi bli.

Det blir en god cirkel.