ISO Certifierad 9001, 14001 samt 45001

Vi är såväl ISO 9001-kvalitet certifierade som miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det har vi varit sedan år 2000. Vi är också certifierade för arbetsmiljö ISO 45001.

Hur gör vi?
Strategin för att nå våra mål är en nollvision.
Vid entreprenadarbeten strävar vi undantagslöst efter att ha noll fel vid slutbesiktningen. Inga fel eller brister ska bero på oss. Inga arbetsolyckor.
När det gäller serviceområdet strävar vi lika målmedvetet efter att ha noll klagomål från våra uppdragsgivare.
Det är naturligtvis en omöjlighet att inte ha någon som helst omsättning bland medarbetare. Men vår strävan är givetvis även här att ligga på noll. Och vi är stolta över att de flesta av våra skickliga medarbetare verkligen stannar hos oss.

Vi tror att det beror på att vi erbjuder en jämställd , säker och stimulerande arbetsmiljö. Det är högt i tak för synpunkter, diskussioner, önskemål och medinflytande. Och den goda stämningen tror vi följer med ändå ut till uppdragsgivarna.

Sist, men inte minst har vi också en nollvision gällande negativ miljöpåverkan. Det gäller både den yttre och inre miljön. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO14001.

Självklart arbetar vi hela tiden efter dessa modeller. Idag levererar vi enbart 100% halogenfria kablar. När det gäller våra bilar satsar vi på att successivt anpassa dem till miljövänliga drivmedel och däck.