• Ael skall arbeta för att utforma och utföra säkra elanläggningar.
  • Våra arbeten utförs av montörer med god erfarenhet och rätt kompetens.
  • Elmateriel skall uppfylla gällande krav.
  • Allt arbete skall planeras så att det kan utföras i en säker miljö utan spänning.
  • Brytning, skyltning och låsning utföres alltid för att säkerställa anläggningen.
  • Spänningslöshetskontroll utföres med spänningsprovare som uppfyller SS-EN  SS-EN 61243-1.
  • Den som ”äger” arbetsordern tar elarbetsansvar och kontrollansvar. När fler än en montör arbetar på samma anläggning meddelas arbetsledare som skriver en delegering för el-arbetsansvar och/eller kontrollansvar.
  • Kontroll och provningar dokumenteras.
  • Vid större projekt delegeras kontrollansvar vid kontrollfasen innan spänningssättning och el-arbetsansvar i samband med spänningssättning.