AEL har medverkat i en fantastisk utveckling under de decennier vi varit aktiva i elbranschen.

Alltsedan starten 1962 har vi varit med och byggt kraft och belysningsanläggningar, kraftförsörjningssystem och mycket annat i Göteborgsområdet.

Vi har med åren skaffat oss en bred och gedigen kunskap inom el-området, inklusive tele/data/larm samt KNX.

Vi utvecklar hela tiden företaget och försöker hålla positionen som ett av Göteborgs ledande Elentrerenör.

Vi åtar oss både stora och små entreprenader inklusive projektering, konstruktion, kalkylering, samordning mm. Vi samarbetar främst med större kunder, byggföretag, fastighetsägare, kommunala bolag mm.

Personlig service, kunskap och effektivitet är våra viktigaste ledord.

Du är alltid välkommen att kontakta oss när det gäller alla storlekar på elentreprenader!

Kontakta oss

Du når oss enklast genom e-post:
info@ael.se
På telefon finns vi på:
031-7077100