Vad vi kan!

Kort och gott kan vi säga att vi arbetar med installation av kraft och belysning.
Verksamheten är uppdelad på entreprenad och service.
Våra kompetensområden är service och underhåll, tele och nätverk, knx-system, industri, entrepenad och energisparåtgärder.

Det betyder att våra kunder kan beställa allt från mindre servicejobb till totalentreprenader där projektering, konstruktion,
kalkylering med mera ingår.

Med serviceavtal samt avtal om eldriftsansvar ger vi kunden en bekymmersfri och kostnadseffektiv drift av
elanläggningar. Vi tar ansvar för att el-anläggningen är säker för person och egendom.

Våra arbeten syns inom bostäder, kontor, industri, affärsbyggnader, banker, förvaltningar och sjukhusbyggnader.